Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viavaka vaka
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
— Sylvia Plath "Szkalny klosz"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viavaka vaka
3162 2985
Reposted fromkrzysk krzysk viadrozdzi drozdzi
1594 8c0f
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadrozdzi drozdzi

April 21 2017

1491 f9cb 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viapomoor pomoor
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viamaybeyou maybeyou

April 19 2017

Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viadrozdzi drozdzi

March 26 2017

6426 4981 500

cwote:

I hope you know you deserve more than that…

Reposted fromdrozdzi drozdzi
8175 7805
always too sober
1144 3c6d 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viadrozdzi drozdzi
5983 99d8
Awwwww, I want it BADLY!
Bungo szedł z pośpiechem do domu, myśląc tylko o tym, żeby jak najprędzej zasnąć i o niczym już nie wiedzieć. Ogarnął go ostateczny wstręt do siebie, do ludzi i całego życia i czuł, że jeżeli się coś nie zmieni, nie zniesie siebie samego jednej chwili dłużej.
— Witkacy, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavaka vaka
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viavaka vaka
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromvaka vaka
5283 a542
Reposted fromvaka vaka
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Hłasko
Reposted fromunr-eal unr-eal viavaka vaka
2156 f2f6 500
3710 8391 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi
5173 7c2c 500
Reposted fromvaka vaka
I was so tired and so disappointed that I wanted nothing more than to be alone.
— Simone de Beauvoir, from The Mandarins (via aegeane)
Reposted fromdrozdzi drozdzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl